TƯ VẤN KINH DOANH

Chúng tôi là chuyên gia trong các lĩnh vực thâu tóm mua lại công ty, tài chính doanh nghiệp và tăng trưởng kinh doanh.

Chúng tôi giúp khách hàng thiết lập, đầu tư vào hoặc mua lại các công ty có triển vọng tăng trưởng tốt trong tương lai. Chúng tôi mang lại các nguồn lực và mối quan hệ nhằm tìm kiếm cơ hội và quản lý việc kinh doanh xuất nhập khẩu.

Các khách hàng của chúng tôi bao gồm những doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình tại Úc, các nhà đầu tư và các đương đơn thị thực kinh doanh và đầu tư. Đối tác của chúng tôi bao gồm các công ty tư vấn về di trú hàng đầu tại Đông Nam Á và các chuyên gia tư vấn kinh doanh hàng đầu tại Úc.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

#1

Xuất khẩu / Nhập khẩu

#1

Kế hoạch Kinh doanh được thiết kế riêng

#2

Mua lại công ty

#2

Giám đốc thường trú nhân cho công ty nước ngoài

#3

Lập kế hoạch thuế

#3

Báo cáo quản lý
jade
Facebook
Facebook
LinkedIn