Join our team: Marketing Assistant

We are looking for a responsible Assistant to Marketing Manager to help with marketing activities, verbal and written English translation, as well as perform clerical tasks in a well-organized and timely way.     Duties Assist in the preparation of promotion materials (brochure, leaflet, slide decks) and handle other admin tasks to support brand plan…

Read More

Join our team: Administrative Assistant

We are looking for an Administrative Assistant to support to managers, other employees, and office visitors by handling a variety of tasks in order to ensure that all interactions between the organization and others are positive and productive.   Duties Data entry schweiz-libido.com Book keeping Receiving and handling requests for meetings Make travel arrangements Filing,…

Read More

Bài viết đăng trên Facebook cá nhân có thể là nguyên nhân huỷ thị thực định cư

Một điều kiện dành cho thị thực Úc, trước đây chỉ áp dụng cho một vài thị thực, hiện nay được áp dụng cho hầu hết các thị thực tạm trú (temporary visa). Căn cứ quy định mới về di trú, hầu hết các thị thực tạm trú sẽ phải tuân theo điều kiện cho phép…

Read More

Toạ đàm: Đầu tư vào quỹ tín dụng và đầu tư-định cư tại bang Victoria

Thời gian Thứ Tư, ngày 26 tháng 09 năm 2018, từ 04 giờ 00 đến 06 giờ 00 (buổi chiều) ————– Địa điểm Phòng họp của La Trobe Financial Melbourne Level 25, 333 Collins Street, Melbourne VIC 3000 ————– Chương trình 09:00  Đón khách 09:15  Lời mở đầu 09:20  Thị thực 888, điều kiện và…

Read More

Tiểu bang Nam Úc giới thiệu thị thực mới

Chính phủ bang Nam Úc (SA) đã chi 400.000 đô-la Úc trong ngân sách 2018-19 để triển khai một chương trình thí điểm cho thị thực định cư mới dành cho các công ty khởi nghiệp muốn tiến hành hoạt động kinh doanh tại bang này. Các doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài…

Read More
Facebook
Facebook
LinkedIn