Tiểu bang Nam Úc giới thiệu thị thực mới

Chính phủ bang Nam Úc (SA) đã chi 400.000 đô-la Úc trong ngân sách 2018-19 để triển khai một chương trình thí điểm cho thị thực định cư mới dành cho các công ty khởi nghiệp muốn tiến hành hoạt động kinh doanh tại bang này.

Các doanh nhân và nhà đầu tư nước ngoài sở hữu ý tưởng sáng tạo và thiết lập một kế hoạch kinh doanh hỗ trợ có thể nộp hồ sơ xin cập thị thực tạm thời để tiếp nhận công việc kinh doanh của họ tại tiểu bang Nam Úc.

Adelaide map SA Government

Đương đơn, là doanh nhân, không cần gói hỗ trợ tài chính, khác với chương trình thị thực Doanh nhân Khởi nghiệp hiện hữu yêu cầu nguồn vốn tài chính tối thiểu 200.000 đô-la Úc từ một bên thứ 3 được chính phủ chỉ định.

Chương trình Doanh nhân Khởi nghiệp của tiểu bang Nam Úc yêu cầu đương đơn có một ý tưởng và chiến lược sáng tạo và được hỗ trợ bởi một cơ quan chính phủ của bang Nam Úc.

Các đề xuất kinh doanh của đương đơn sẽ được chính quyền bang hoặc chính phủ Liên bang kiểm tra và các công ty khởi nghiệp thành công ở Úc cho phép chủ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện nộp hồ sơ xin cấp thường trú nhân.

Chương trình thí điểm của tiểu bang Nam Úc sẽ có thời hạn 4 năm và có 30 hồ sơ được ban hành trong năm đầu tiên với số lượng thị thực gia ước tính tăng mỗi năm.

Mặc dù, chưa có thông tin về tài chính rõ ràng, nhưng ứng viên phải đáp ứng điều kiện sau: dưới độ tuổi 45 và có kỹ năng tiếng Anh (IELTS 5.0 cho 4 kỹ năng). Họ cũng được yêu cầu phải đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ, nhân thân và yêu cầu tài chính của Chính phủ Liên bang คอนเทนท์.

Thị thực này có ít yêu cầu hơn những chương trình định cư của Liên bang và chương trình tập trung vào khả năng Khởi nghiệp để chứng minh khả năng phát triển doanh nghiệp ở mức cao’.

Chính phủ tiểu bang Nam Úc khuyến khích nhiều khoản đầu tư hơn nữa vào sự phát triển của các lĩnh vực như công nghệ sản xuất và kỹ thuật quốc phòng theo chủ trương của chính phủ Liên bang liên về kế hoạch tập trung xây dựng cảng đóng tàu hải quân ở tiểu bang Nam Úc.

Nguồn: South Australia

Leave a Comment

Facebook
Facebook
LinkedIn