Sinh viên Việt Nam du học Úc sẽ không cần chứng chỉ IELTS và chứng minh tài chính

Từ ngày 27/9/2018, Việt Nam đã được Bộ Di Trú Úc nâng hạng xét duyệt thị thực du học (student visa – subclass 500) từ Assessment Level 3 lên Assessment Level 2.

Với thay đổi này, hồ sơ xin thị thực du học của các sinh viên từ Việt Nam sẽ không cần cung cấp chứng chỉ IELTS và chứng minh tài chính nếu chọn trường thuộc level 1 và level 2. Các ứng viên chỉ cần đáp ứng trình độ tiếng Anh theo yêu cầu của trường. Nếu chưa đạt đủ yêu cầu tiếng Anh, ứng viên có thể đăng ký học thêm khóa tiếng Anh tại trường.

Nếu chọn trường thuộc level 3, ứng viên  vẫn phải có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên và chứng minh tài chính ngay khi nộp hồ sơ xin cấp thị thực.

Mặc dù Việt Nam đã được xét duyệt Level 2, nhưng không có nghĩa là tất cả học sinh khi chọn học tại các trường ở Úc không cần chứng minh kỹ năng tiếng Anh cũng như tài chính đều có thể được cấp thị thực du học. Bộ Di trúLãnh sự Quán Úc hoàn toàn có quyền chọn ra một số hồ sơ để kiểm tra và yêu cầu chứng minh tài chính nếu thấy cần thiết.

 

(Credit: Pixabay)

 

Phân loại các trường và quốc gia

Bộ Di trú Úc phân loại các trường theo thứ tự: Level 1, Level 2 và Level 3.

Level 1 là mức ưu tiên nhất, thường là các trường nổi tiếng với yêu cầu rất cao như Đại học Melbourne hay Đại học Sydney.

Level 2 tập trung nhiều trường nhất, và cũng là lựa chọn của hầu hết các du học sinh quốc tế đến Úc.

Hệ thống các quốc gia cũng được phân loại theo Level 1, Level 2, Level 3 dựa vào mức độ rủi ro của quốc gia mà ứng viên có hộ chiếu. Trước đây Việt Nam nằm trong nhóm nước Level 3 nên việc xin thị thực du học gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc được xét duyệt trong nhóm Level 2 giúp cho hồ sơ du học của học sinh Việt Nam sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

 

The simplified student visa framework

Leave a Comment

Facebook
Facebook
LinkedIn