CHIẾN LƯỢC MUA & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

Chúng tôi giúp đỡ những người mua từ nước ngoài và các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài giàu kinh nghiệm xây dựng danh mục đầu tư bất động sản thương mại và nhà ở của họ tại Úc.

Dù mục tiêu của bạn là mua một căn nhà cho các con ở trong thời gian học tập tại Úc, hoặc bạn muốn đầu tư vào bất động sản Úc như một chiến lược lâu dài để làm giàu, chúng tôi đều có thể giúp bạn đạt được tất cả các nhu cầu đầu tư đó.

  • Hướng dẫn bạn tìm ra đúng địa điểm và tài sản xứng đáng để mua lại
  • Quản lý dự án phát triển bất động sản

Đội ngũ chúng tôi bao gồm các đại diện môi giới cho bên mua và các nhà phát triển bất động sản giàu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ giúp bạn đề ra cấu trúc tài chính và đầu tư đúng đắn nhằm tối đa hoá lợi nhuận đầu tư trên vốn.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

#1

Phát triển bất động sản

#1

Quản lý bất động sản

#2

Đầu tư bất động sản

#2

Pháp lý & Thuế

#3

Quỹ đầu tư bất động sản

#3

Chiến lược huy động vốn cho dự án

jade
Facebook
Facebook
LinkedIn