CÁC LỰA CHỌN THỊ THỰC

THỊ THỰC KINH DOANH

Có hai loại thị thực kinh doanh chính dành cho những người đã tham gia vào hoạt động kinh doanh thành công tại quốc gia sở tại của mình và giờ đây muốn định cư tại nước Úc bằng cách thành lập một công ty kinh doanh mới trên nước Úc hoặc mua lại những cơ sở kinh doanh đang hiện hữu tại đây.

Thị thực 188, theo sau đó là thị thực 888 về dòng đổi mới kinh doanh (từ 188A đến 888A)

 • Thị thực số 188A là loại thị thực tạm trú
 • Người muốn xin thị thực 188A phải sở hữu tối thiểu 30% thị phần trong hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời thu về phần doanh thu là 500,000 AUD
 • Sự đầu tư vào các doanh nghiệp kinh doanh tại Úc nằm trong khoảng từ 200,000 đến 500,000 AUD, tùy thuộc vào Bang cư trú
 • Thị thực số 188A là loại thị thực thường trú nhân chính thức
 • Người đã được cấp thị thực tạm trú có thể nộp đơn xin thị thực thường trú 888A sau 2-4 năm
 • Thị thực 888A có thể được nộp sau 2 năm nếu người nộp đơn thỏa mãn tất cả các yêu cầu của loại thị thực này

Qúy vị có thể liên hệ với chúng tôi qua email để tìm hiểu cách thức nhanh nhất tiến tới sự nộp đơn cho loại thị thực 888A.

Thị thực Thường trú 132, Diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công (132a)

 • Thị thực 132A là loại thị thực thường trú được cấp ngay lập tức
 • Người muốn xin loại thị thực này phải sở hữu tối thiểu 30% thị phần kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của mình, đồng thời thu về phần doanh thu là 3,000,000 AUD
 • Người muốn xin loại thị thực này phải có giá trị tài sản cá nhân lẫn tài sản doanh nghiệp ở mức 1,500,000 AUD
 • Sự đầu tư vào các hoạt động kinh doanh ở nước Úc đạt đến mức 2,000,000, tùy thuộc vào Bang cư trú
 • Loại thị thực 132A yêu cầu người nộp đơn phải ở tại Úc trong một khoảng thời gian thích hợp để quản lý hoạt động kinh doanh của mình

Dưới đây là các loại hình thị thực vào nước Úc, bao gồm các loại thi thực từ 188 đến 888, diện doanh nhân. Qúy vị có thể liên hệ với chúng tôi qua email để tìm hiểu thêm thông tin.

Các loại thị thực diện đầu tư

Có hai loại thị thực đầu tư chính dành cho những nhà đầu tư thành công muốn nhập cư vào nước Úc:

Thị thực 188, theo sau là thị thực 888 dành cho các nhà đầu tư (188B đến 888B)

 • Người nộp đơn xin loại thị thực này phải đầu tư 1,500,000 AUD trực tiếp vào nước Úc hoặc phạm vi lãnh thổ cư trú
 • Thị thực 188B là thị thực tạm trú
 • Thị thực 888B là thị thực thường trú và chỉ có thể nộp đơn xin cấp sau 4 năm (khi người nộp đơn đã được cấp thị thực 188B)

Thị thực 188, theo sau là thị thực 888 dành cho các nhà đầu tư lớn (188C đến 888C)

 • Người nộp đơn xin loại thị thực này phải đầu tư 5,000,000 AUD vào các khoản đầu tư tuân thủ
 • Thị thực 188C là thị thực tạm trú
 • Thị thực 888C là thị thực thường trú, có thể nộp đơn xin cấp sau 4 năm (khi người nộp đơn đã được cấp thị thực 188C)

Cả hai loại thị thực 188B và 188C đều yêu cầu quý vị duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư vào nước Úc.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

#1

Tư vấn thị thực

#1

Mua lại doanh nghiệp

#2

Tư vấn kinh doanh

#2

Phát triển bất động sản

#3

Lập kế hoạch thuế

#3

Tư vấn đầu tư

jade
Facebook
Facebook
LinkedIn