CÁC LOẠI THỊ THỰC ĐỊNH CƯ

 

THỊ THỰC KINH DOANH

Có hai loại thị thực chính dành cho doanh nhân thành công muốn định cư ở Úc bằng cách thành lập một doanh nghiệp mới trên nước Úc hoặc mua lại những cơ sở kinh doanh đang hoạt động tại đây.

⊕ Thị thực 188, sau đó là thị thực 888 diện Đổi mới Kinh doanh (từ 188A đến 888A)

 • Thị thực số 188A là loại thị thực tạm trú
 • Đương đơn muốn xin thị thực 188A phải sở hữu tối thiểu 30% cổ phần công ty tạo doanh thu là 500.000 AUD (~8,5 tỷ đồng)
 • Vốn đầu tư vào doanh nghiệp kinh doanh tại Úc nằm trong khoảng từ 200.000 đến 500.000 AUD (từ 3,4 đến 8,5 tỷ đồng), tùy thuộc vào bang đương đơn định cư
 • Thị thực 888A là thị thực thường trú
 • Đương đơn, được cấp thị thực tạm trú có thể nộp đơn xin thị thực thường trú 888A sau 2-4 năm
 • Hồ sơ xin thị thực 888A có thể được nộp sau 2 năm nếu đương đơn đáp ứng tất cả các yêu cầu để cấp thị thực này.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi [T:+84 (0)287 300 9188] để được tư vấn cách thức nhanh nhất nộp hồ sơ xin thị thực 888A.

⊕ Thị thực Thường trú 132, diện Doanh nhân với Thành tích Kinh doanh Thành công (132A)

 • Thị thực 132A là thị thực thường trú được cấp ngay lập tức
 • Đương đơn muốn xin thị thực này phải sở hữu tối thiểu 30% cổ phần doanh nghiệp tạo doanh thu là 3 triệu AUD (~51 tỷ đồng)
 • Đương đơn xin loại thị thực này phải sở hữu tổng giá trị tài sản cá nhân lẫn tài sản doanh nghiệp ở mức 1.500.000 AUD (~25,5 tỷ đồng)
 • Vốn đầu tư vào doanh nghiệp ở Úc ở mức 2.000.000 AUD (34 tỷ đồng) tùy thuộc vào bang đương đơn định cư
 • Thị thực 132A yêu cầu đương đơn phải cư trú ở Úc trong một khoảng thời gian thích hợp để quản lý hoạt động kinh doanh của mình

Có nhiều loại thị thực định cư khác, bao gồm các thị thực từ 188 đến 888, diện Doanh nhân. Vui lòng liên hệ với chúng tôi [T:+84 (0)287 300 9188] để được tư vấn thêm.

 

THỊ THỰC ĐẦU TƯ

Có hai loại thị thực chính cấp cho nhà đầu tư thành công muốn định cư tại Úc.

 1. Thị thực 188, sau đó là thị thực 888 dành cho các Nhà Đầu tư (thị thực 188B đến 888B)
 • Đương đơn nộp đơn xin cấp thị thực này phải đầu tư trực tiếp 1.500.000 AUD (~25,5 tỷ đồng) vào trái phiếu chính phủ
 • Thị thực 188B là thị thực tạm trú
 • Thị thực 888B là thị thực thường trú và chỉ được cấp sau 4 năm (có thị thực 188B)
 1. Thị thực 188, sau đó là thị thực 888 dành cho các nhà đầu tư lớn (188C đến 888C)
 • Đương đơn nộp hồ sơ xin loại cấp thị thực này phải đầu tư 5 triệu AUD (~85 tỷ đồng) theo danh sách đầu tư yêu cầu
 • Thị thực 188C là thị thực tạm trú
 • Thị thực 888C là thị thực thường trú được cấp cho đương đơn sau 4 năm có thị thực 188C

Cả hai loại thị thực 188B và 188C đều yêu cầu nhà đầu tư duy trì hoạt động kinh doanh và quản lý khoản đầu tư ở Úc.

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

#1

Tư vấn thị thực

#1

Mua lại doanh nghiệp

#2

Tư vấn kinh doanh

#2

Phát triển bất động sản

#3

Lập kế hoạch thuế

#3

Tư vấn đầu tư

jade
Facebook
Facebook
LinkedIn