CÁC LỰA CHỌN THỊ THỰC


CÁC LỰA CHỌN THỊ THỰC

CÁC LỰA CHỌN THỊ THỰC

THỊ THỰC KINH DOANH

Có hai loại thị thực kinh doanh chính dành cho những người đã tham gia vào hoạt động kinh doanh thành công tại quốc gia sở tại của mình và giờ đây muốn giúp cho gia đình mình định cư, đồng thời mang theo các kỹ năng và nguồn vốn của họ đến nước Úc. Hai loại thị thực chính đó là:

  1. Thị thực Tạm trú diện 188A
    • Dành cho người có kỹ năng kinh doanh muốn thành lập, phát triển và quản lý một công ty kinh doanh mới hoặc đang hiện hữu tại nước Úc
  2. Thị thực Thường trú diện 132A
    • Dành cho chủ sở hữu của các công ty kinh doanh rất thành công và có doanh thu cao muốn thực hiện hoạt động kinh doanh tại nước Úc và sẵn sàng đầu tư vốn lớn

Mỗi loại thị thực có các yêu cầu khác nhau về giá trị khoản đầu tư vào Úc, số lượng thời gian sinh sống tại Úc và phạm vi tham gia trực tiếp và liên tục của đương đơn vào hoạt động kinh doanh tại Úc. Chỉ có thị thực 132A mang lại trực tiếp và ngay lập tức cho đương đơn tư cách Thường trú nhân Úc, kèm theo đó là các đặc quyền dành cho thường trú nhân.

 

THỊ THỰC ĐẦU TƯ

Có hai loại thị thực đầu tư chính dành cho những người muốn đầu tư vốn có giá trị 1,5 triệu hoặc 5 triệu đô la Úc vào các hạng mục đầu tư được chỉ định hoặc tuân thủ đồng thời mong muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc:

  1. Thị thực diện 188B – Khoản đầu tư chỉ định ít nhất 1.5 triệu AUD vào một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc
  2. Thị thực diện 188C – Thị thực Đầu tư Trọng yếu dành cho các đối tượng muốn đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư tuân thủ

Cả hai loại thị thực 188B và 188C đòi hỏi bạn phải duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại nước Úc. Cả hai loại thị thực 188B và 188C chỉ là thị thực tạm thời và bạn cần phải đáp ứng các yêu cầu để có được thị thực thường trú vĩnh viễn sau đó.

 

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

jade