Archive for Tháng Mười 2018

Toạ đàm: Đầu tư vào quỹ tín dụng và đầu tư-định cư tại bang Victoria

Thời gian Thứ Tư, ngày 26 tháng 09 năm 2018, từ 04 giờ 00 đến 06 giờ 00 (buổi chiều) ————– Địa điểm Phòng họp của La Trobe Financial Melbourne Level 25, 333 Collins Street, Melbourne VIC 3000 ————– Chương trình 09:00  Đón khách 09:15  Lời mở đầu 09:20  Thị thực 888, điều kiện và…

Read More
Facebook
Facebook
LinkedIn